Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece

Φολέγανδρος

Μουσεία

  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
    ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ Μουσείο

    Το Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής φιλοξενείται σε μια από τις παραδοσιακές θεμωνιές του 19ου αιώνα. Η «θεμωνιά», είναι ένα χαρακτηριστικό είδος αγροτόσπιτου, το οποίο αποτελεί μια καλά οργανωμένη και αυτόνομη αγροτική ή και κτηνοτροφική μονάδα. Οι τοίχοι της θεμωνιάς είναι κτισμένοι με πέτρα και »