Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Φολέγανδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece

Φολέγανδρος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ / ΣΙΔΗΡΑ Αρχαιολογικός Χώρος

    Φολέγανδρος / Σιδηρά Στο νησί δεν έχουν γίνει ανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες, ωστόσο είναι γνωστά, από τους προηγούμενους ήδη αιώνες, αρχαία λείψανα ορατά και σήμερα. Στη σημερινή πρωτεύουσα Χώρα, στο ύψωμα Παλιόκαστρο, υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα που πιστοποιούν τη θέση αρχαίας ακρόπολης. Στο »

  • ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑ
    ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑ Αρχαιολογικός Χώρος

    Για να επισκεφτείτε την γνωστή σπηλιά της Χρυσοσπηλιάς, ένα από τα θεαματικότερα φυσικά μνημεία της Ελλάδας γενικότερα, είναι προτιμότερο να πάρετε πλοιάριο από τον Καραβοστάση. Για να μπορέσετε να εισέλθετε στο μοναδικό αυτό ανεξερεύνητο σπήλαιο χρειάζεται ειδική άδεια από την κοινότητα και φυσικά »