Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Φολέγανδρος

Κάστρα

  • ΚΑΣΤΡΟ

    ΚΑΣΤΡΟ

    Κάστρο

    Το Κάστρο στην πραγματικότητα είναι το παλιότερο τμήμα της Χώρας. Πρόκειται για έναν καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό οικισμό που χτίστηκε για να προστατεύσει τους ανθρώπους του νησιού και τις περιουσίες τους από τις εχθρικές επιδρομές και τις πειρατικές επιθέσεις και έκτοτε κατοικείται χωρίς καμία διακοπή. Η βορεινή πλευρά του Κάστρου είναι χτισμένη στο φρύδι ενός μεγάλου και απότομου γκρεμού που »