ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Φολέγανδρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Φολέγανδρος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Φολέγανδρος / Σιδηρά

Στο νησί δεν έχουν γίνει ανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες, ωστόσο είναι γνωστά, από τους προηγούμενους ήδη αιώνες, αρχαία λείψανα ορατά και σήμερα. Στη σημερινή πρωτεύουσα Χώρα, στο ύψωμα Παλιόκαστρο, υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα που πιστοποιούν τη θέση αρχαίας ακρόπολης. Στο σύγχρονο νεκροταφείο, χαμηλότερα, διατηρείται τμήμα τείχους του 4ου αι. π.Χ. ενσωματωμένο σε νεότερους τοίχους, ενώ στον ίδιο χώρο παρατηρείται αρχαίο οικοδομικό υλικό και σώζονται κομμάτια αρχαίων γλυπτών. Αρχαίο οικοδομικό υλικό και θραύσματα γλυπτών έχουν εξάλλου χρησιμοποιηθεί στο μεσαιωνικό Κάστρο της Χώρας. Ενεπίγραφες βάσεις αγαλμάτων έχουν σωθεί στην εκκλησία της Παναγίας που δεσπόζει της Χώρας. Θεωρείται θέση ναού αφιερωμένου στην Αρτέμιδα και τον Απόλλωνα. Στο Σπήλαιο Χρυσοσπηλιά έχουν διαπιστωθεί ρωμαϊκές δεξαμενές, πλήθος κεραμικής, στοιχεία φαλλικής λατρείας και πλήθος εφηβικών επιγραφών, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου