Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Κέα (Τζιά) Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece

Κέα (Τζιά)

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Μουσείο

    (84002 Ιουλίδα Κέας τηλ. 22880 22079) Η Κέα, είναι το νησί των Κυκλάδων που πάντα γοήτευε με τη φυσική ομορφιά του. Οι κάτοικοι της αρχαίας Κέας ανέκαθεν μετείχαν στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Οι τέσσερις πόλεις, η Ιουλίς, η Καρθαία, η Κορησία και η Ποιήεσσα, ανέπτυξαν γρήγορα στέρεους πολιτικούς »