Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Σίκινος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece

Σίκινος

Μουσεία

  • ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

    ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

    Μουσείο

    Στη Σίκινο υπάρχουν έξι βυζαντινοί ναοί διακοσμημένοι με τοιχογραφίες του 13ου και του 14ου αι., αποδεικνύοντας τη σημασία της Σικίνου κατά την εποχή της λατινοκρατίας, ενώ οι πολυάριθμες εκκλησίες κτισμένες γύρω από το Κάστρο, στη Χώρα και το Χωριό, με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα και τις εικόνες καθορίζουν άλλη μια περίοδο άνθησης του νησιού από το 17ο μέχρι το 19ο αι. Το εντυπωσιακότερο μνημείο της »