ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Σίκινος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σίκινος

ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Σίκινος

Στη Σίκινο υπάρχουν έξι βυζαντινοί ναοί διακοσμημένοι με τοιχογραφίες του 13ου και του 14ου αι., αποδεικνύοντας τη σημασία της Σικίνου κατά την εποχή της λατινοκρατίας, ενώ οι πολυάριθμες εκκλησίες κτισμένες γύρω από το Κάστρο, στη Χώρα και το Χωριό, με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα και τις εικόνες καθορίζουν άλλη μια περίοδο άνθησης του νησιού από το 17ο μέχρι το 19ο αι.
Το εντυπωσιακότερο μνημείο της Σικίνου παραμένει η Επισκοπή, ένα ρωμαϊκό μαυσωλείο που μετασκευάστηκε σε χριστιανικό ναό. Αποτελεί ένα μνημείο εξέχουσας αρχαιολογικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, όχι μόνο για το νησί αλλά και για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.
Τις πτυχές αυτές της ιστορίας της Σικίνου προσπαθεί να προβάλλει μέσα από την ανάδειξη των μνημείων της η έκθεση που πραγματοποιείται στον όροφο του κτηρίου της Κοινότητας Σικίνου στο Κάστρο της Χώρας. Το κτίριο της έκθεσης είναι χαρακτηριστικό δείγμα διώροφης τυπικής οικίας του μεσαιωνικού οχυρωμένου οικισμού της Σικίνου.
Η Έκθεση αποτελείται από τρεις χώρους: η πρώτη μεγάλη αίθουσα περιλαμβάνει φωτογραφική έκθεση σε τρεις ενότητες: οι βυζαντινές εκκλησίες, η Επισκοπή και η μεταβυζαντινή Σίκινος με το Κάστρο. Εκτός από το φωτογραφικό υλικό το θέμα της Επισκοπής συμπληρώνεται με ακριβές γύψινο αντίγραφο σε φυσική κλίμακα του λίθινου πεσσίσκου - μέρους πρωτοβυζαντινού τέμπλου που βρίσκεται στο ναό και αποτελεί τη βάση της Αγίας Τράπεζας. Στα δύο μικρότερα δωμάτια στο βάθος, εκτίθενται μεταβυζαντινές εικόνες, δύο βημόθυρα, και ένα πέτασμα Ωραίας Πύλης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - Σίκινος - Φωτογραφίες