Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Κάστρα | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece

Κίμωλος

Κάστρα

  • ΚΙΜΩΛΟΣ

    ΚΙΜΩΛΟΣ

    Κάστρο

    Το Μέσα Κάστρο είναι σήμερα ερειπωμένο. Το Έξω Κάστρο αποτελείται από μια σειρά σπιτιών, ο εξωτερικός τοίχος των οποίων αποτελούσε ταυτόχρονα και το τείχος, του αμυντικού στη λειτουργία του, κάστρου. Σε πολλά σπίτια υπάρχουν υπέρυθρα με οικόσημα και χρονολογίες. Ανάμεσα στις δύο σειρές σπιτιών υπήρχε δρόμος περιμετρικός, στενός τόσο που να χωράει μόνο μικρά κάρα. Το Έξω Κάστρο έχει δύο πύλες: την »