Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece

Κίμωλος

Κάστρα

  • ΚΙΜΩΛΟΣ
    ΚΙΜΩΛΟΣ Κάστρο

    Το Μέσα Κάστρο είναι σήμερα ερειπωμένο. Το Έξω Κάστρο αποτελείται από μια σειρά σπιτιών, ο εξωτερικός τοίχος των οποίων αποτελούσε ταυτόχρονα και το τείχος, του αμυντικού στη λειτουργία του, κάστρου. Σε πολλά σπίτια υπάρχουν υπέρυθρα με οικόσημα και χρονολογίες. Ανάμεσα στις δύο σειρές σπιτιών »