ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) | Κίμωλος | Κυκλάδες | Golden Greece

Κίμωλος

ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο)

ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος

Το Μέσα Κάστρο είναι σήμερα ερειπωμένο. Το Έξω Κάστρο αποτελείται από μια σειρά σπιτιών, ο εξωτερικός τοίχος των οποίων αποτελούσε ταυτόχρονα και το τείχος, του αμυντικού στη λειτουργία του, κάστρου. Σε πολλά σπίτια υπάρχουν υπέρυθρα με οικόσημα και χρονολογίες. Ανάμεσα στις δύο σειρές σπιτιών υπήρχε δρόμος περιμετρικός, στενός τόσο που να χωράει μόνο μικρά κάρα. Το Έξω Κάστρο έχει δύο πύλες: την Κάτω Πόρτα στα νότια, και την Πάνω Πόρτα στην ανατολική πλευρά, δίπλα στην οποία βρίσκεται σήμερα το Λαογραφικό και Ναυτικό Μουσείο, του οποίου ιδρυτής είναι ο γιατρός κ. Μανώλης Χριστουλάκης. Οι πύλες φέρνουν χρονολογίες οι οποίες αφορούν επισκευή τους, μετά από πειρατική επίθεση το 1638, οπότε το Κάστρο πυρολύθηκε (1650 και 1646 αντίστοιχα). Τότε ενισχύθηκε το Κάστρο με περισσότερους πύργους. Σήμερα στα σπίτια της εξωτερικής σειράς έχουν ανοιχτεί πόρτες και παράθυρα προς τα έξω. Στο Μέσα Κάστρο υπάρχει σήμερα μόνο μία είσοδος. Η άλλη, το «Στιάδι», έχει καταστραφεί. Ίσως από το 17ο αιώνα ο οικισμός του, συνέβη μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από του Τούρκους. Κατά κανόνα όσο πιο κοντά στο Κάστρο βρίσκεται ένα σπίτι, τόσο παλιότερο είναι.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες ΚΙΜΩΛΟΣ (Κάστρο) - Κίμωλος - Φωτογραφίες