Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κίμωλος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece

Κίμωλος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΚΙΜΩΛΟΣ
    ΚΙΜΩΛΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    Δωρικό νησί, παρέμεινε στη σκιά της Μήλου. Ανάμεσα στη νησίδα του Αγίου Ανδρέα, (Δασκαλιό), που ήταν κάποτε ενωμένη με την ξηρά, και τη Λίμνη ή Ελληνικά, η αρχαία πόλη της Κιμώλου με λείψανα προϊστορικών και κλασικών χρόνων, ορισμένα καταποντισμένα. Στον Άγιο Ανδρέα, ιερό της Αθηνάς. Στην παραλία »

  • ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
    ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    Η Πολύαιγος, ακατοίκητη νησίδα που βρίσκεται πολύ κοντά στην Κίμωλο, σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες, φαίνεται ότι κατοικήθηκε μεταξύ των Μεσολιθικών και Νεολιθικών χρόνων. Λόγω του ορυκτού της πλούτου, στους κλασσικούς, υπήρξε διαμάχη μεταξύ Μήλου και Κιμώλου, διότι και οι δυο την διεκδικούσαν. »