Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Άνδρος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece

Άνδρος

Αρχαιολογικοί Χώροι

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
  ΑΝΔΡΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

  Άνδρος Λιγοστά επιφανειακά ή τυχαία ευρήματα της μυκηναϊκής περιόδου (1400 - 1200 π.Χ.) στις περιοχές Αγίου Πέτρου, Παλαιόπολης, Κορθίου. Η ιωνική Άνδρος αποτελεί τη φυσική γέφυρα μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Αναπτύσσεται από τον 10ο αι. π.Χ. με τους οχυρωμένους οικισμούς της Ζαγοράς »

 • Η ΑΡΧΑΙΑ ΖΑΓΟΡΑ
  ΖΑΓΟΡΑ Αρχαιολογικός Χώρος

  Ο αρχαίος οικισμός της Ζαγοράς βρίσκεται στο απόκρημνο οροπέδιο (ύψους 160 μ.) της ομώνυμης χερσονήσου. Οι ανασκαφές που έγιναν από το 1960 μέχρι το 1972 έφεραν στο φως μεγάλο τμήμα του. Η ζωή του οικισμού άρχισε το 10ο αιώνα π. Χ. και διήρκεσε μέχρι το τέλος του 8ου αιώνα π. Χ. Ο οικισμός »

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
  ΥΨΗΛΗ Αρχαιολογικός Χώρος

  Ο λόφος της Υψηλής, λίγο βορειότερα της Ζαγοράς, φιλοξενεί έναν εξαιρετικά εκτεταμένο γεωμετρικό οικισμό ο οποίος διέθετε ισχυρό οχυρωματικό τείχος. Ο οικισμός συνέχισε να κατοικείται μέχρι και τη Ρωμαϊκή περίοδο, όπως αποδεικνύουν οικοδομικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Στον οικισμό, »

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ
  ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ Αρχαιολογικός Χώρος

  Η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα της Άνδρου, που άκμασε από την κλασσική εποχή μέχρι τη ρωμαιοκρατία (6ος αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ.). Η αρχαία πολιτεία ήταν αρκετά χαμηλότερα, κοντά στο λιμάνι, που ο μισοβυθισμένος μώλος του φαίνεται από το χωριό. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως το ογκώδες »

 • Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ
  ΠΥΡΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Αρχαιολογικός Χώρος

  Ο Πύργος του Αγίου Πέτρου, κτίσμα της ελληνιστικής περιόδου (4ος-3ος αιώνας π. Χ.), είναι ένας από τους καλύτερα σωζόμενους πύργους των Κυκλάδων. Είναι κυλινδρικός και σώζεται σε ύψος περίπου 20 μ. Η διάμετρος της βάσης του είναι 9,40 μ. και είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ντόπιο σχιστόλιθο. »