Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Άνδρος

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

Ο Πύργος του Αγίου Πέτρου, κτίσμα της ελληνιστικής περιόδου (4ος-3ος αιώνας π. Χ.), είναι ένας από τους καλύτερα σωζόμενους πύργους των Κυκλάδων. Είναι κυλινδρικός και σώζεται σε ύψος περίπου 20 μ. Η διάμετρος της βάσης του είναι 9,40 μ. και είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ντόπιο σχιστόλιθο. Στο εσωτερικό του διασώζεται ελικοειδής κλίμακα που οδηγούσε σε πέντε τουλάχιστον ορόφους.
Ο πύργος είναι κτισμένος σε μία θέση ιδιαίτερα προνομιακή, αφού δεσπόζει στον κάμπο του Γαυρίου και βλέπει προς τη θάλασσα με δυνατότητα ελέγχου των πλοίων. Επίσης γύρω από το μνημείο υπάρχουν εγκαταστάσεις εξόρυξης μετάλλου (χαλκού), που λειτουργούσαν μέχρι τις αρχές του αιώνα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι παρόμοιες εργασίες γίνονταν και στην αρχαιότητα. Προφανώς ο ρόλος του μνημείου ήταν για να ελέγχει στεριά και θάλασσα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου