Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
Κορυφαία Αξιοθέατα | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

Κορυφαία Αξιοθέατα

 • ΔΙΜΗΝΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

  Αρχαιολογικός Χώρος

  Σημαντικός προϊστορικός οικισμός κοντά στον Βόλο, με εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά λείψανα. Κατοικήθηκε συνεχώς από τη νεότερη νεολιθική περίοδο (5 η χιλιετία π.Χ.) έως το τέλος της εποχής του Χαλκού (1100 π.Χ.). Στη νεότερη νεολιθική (4800 - 4500 π.Χ.) χρονολογούνται οι έξι ομόκεντροι περίβολοι που περικλείουν την ακρόπολη και το «μεγαροειδές» οικοδόμημα στην κορυφή. Τα σπίτια διατάσσονταν γύρω από »

 • ΣΕΣΚΛΟ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ

  Αρχαιολογικός Χώρος

  Μεγάλος νεολιθικός οικισμός της 7 ης , 6 ης και 4 ης χιλιετίας π.Χ. Σπίτια με λίθινο θεμέλιο και πλίνθινη ανωδομή, δρόμοι και μικρές πλατείες, εκτείνονται μέσα και έξω από ομόκεντρους προστατευτικούς περιβόλους. Τα σπίτια εκτός της ακροπόλεως προδίδουν πολεοδομικό σχεδιασμό. Μέσα στην ακρόπολη ξεχωρίζουν ένα «μεγαροειδές» οίκημα και το «κεραμικό εργαστήριο» με υπερώο. Ο οικισμός καταστράφηκε από »

 • ΓΟΡΙΤΣΑ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ

  Αρχαιολογικός Χώρος

  ( Ορμίνιον ) Στο πλάτωμα της κορυφής του λόφου της Γορίτσας (ύψος 200 μ.), στο ανατολικό άκρο του κόλπου του Βόλου, διατηρούνται πολύ καλά μεγάλα τμήματα του τείχους με ημικυκλικούς πύργους οχυρωμένου οικισμού των ελληνιστικών χρόνων, ίσως στρατιωτικής εγκατάστασης των Μακεδόνων (350 - 250 π.Χ.). Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου »

 • ΒΕΛΕΤΣΙΝΟΣ

  ΝΑΟΣ ΘΑΥΛΙΟΥ ΔΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

  Αρχαιολογικός Χώρος

  ( Βελεστίνο / Φεραί ) Αναφέρεται στην Ιλιάδα. Η αρχαία πόλη βρίσκεται εν μέρει κάτω από την κωμόπολη Βελεστίνο. Η περιοχή της κατοικούνταν από την ύστερη νεολιθική εποχή έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους (1 ος αι. μ.Χ.). Εκταταμένη προϊστορική κατοίκηση στους λόφους και τις μαγούλες της περιοχής. Σημαντικότερες οι μαγούλες Βισβίκη, Αγροκηπίου και Μπακάλη, όπου εντοπίστηκαν εγκαταστάσεις των »