ΔΙΜΗΝΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΔΙΜΗΝΙ (Αρχαιολογικός Χώρος)

ΔΙΜΗΝΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία

Σημαντικός προϊστορικός οικισμός κοντά στον Βόλο, με εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά λείψανα. Κατοικήθηκε συνεχώς από τη νεότερη νεολιθική περίοδο (5 η χιλιετία π.Χ.) έως το τέλος της εποχής του Χαλκού (1100 π.Χ.). Στη νεότερη νεολιθική (4800 - 4500 π.Χ.) χρονολογούνται οι έξι ομόκεντροι περίβολοι που περικλείουν την ακρόπολη και το «μεγαροειδές» οικοδόμημα στην κορυφή. Τα σπίτια διατάσσονταν γύρω από κεντρική αυλή και ανάμεσα στους περιβόλους. Ο οικισμός εγκαταλείπεται στις αρχές της 3 ης χιλιετίας π.Χ. Κεραμική με πλούσια διακόσμηση, μεγάλη ποικιλία ειδωλίων. Γύρω από την ακρόπολη αναπτύχθηκε μεγάλος, οργανωμένος μυκηναϊκός οικισμός (14 ος - 12 ος αι. π.Χ.) με μεγαρόσχημα σπίτια και εργαστήρια που εκτείνονται εκατέρωθεν ενός μεγάλου δρόμου. Θεμέλια μεγάλου μυκηναϊκού μεγάρου και δύο θολωτοί τάφοι στη γύρω περιοχή.

Τα ευρήματα εκτίθενται στα Μουσεία Βόλου και Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου