ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος)

ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία

Μεγάλος νεολιθικός οικισμός της 7 ης , 6 ης και 4 ης χιλιετίας π.Χ. Σπίτια με λίθινο θεμέλιο και πλίνθινη ανωδομή, δρόμοι και μικρές πλατείες, εκτείνονται μέσα και έξω από ομόκεντρους προστατευτικούς περιβόλους. Τα σπίτια εκτός της ακροπόλεως προδίδουν πολεοδομικό σχεδιασμό. Μέσα στην ακρόπολη ξεχωρίζουν ένα «μεγαροειδές» οίκημα και το «κεραμικό εργαστήριο» με υπερώο. Ο οικισμός καταστράφηκε από πυρκαγιά και εγκαταλείφθηκε περί το 4400 π.Χ. Ξανακατοικήθηκε σε περιορισμένη έκταση 500 χρόνια αργότερα, κατά τη νεότερη νεολιθική περίοδο (4 η χιλιετία π.Χ.), οπότε η ακρόπολη περικλείστηκε από τρεις επάλληλους οχυρωματικούς περιβόλους και κτίστηκε κεντρικό κτίριο «μεγαροειδούς» τύπου. Ο οικισμός συνέχισε να κατοικείται έως και τη 2 η χιλιετία π.Χ. Τα ευρήματα εκτίθενται στα Μουσεία Βόλου ·και Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες ΣΕΣΚΛΟ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία - Φωτογραφίες