ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΓΟΡΙΤΣΑ | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία (Magnesia)

ΓΟΡΙΤΣΑ

ΓΟΡΙΤΣΑ - Μαγνησία

( Ορμίνιον )

Στο πλάτωμα της κορυφής του λόφου της Γορίτσας (ύψος 200 μ.), στο ανατολικό άκρο του κόλπου του Βόλου, διατηρούνται πολύ καλά μεγάλα τμήματα του τείχους με ημικυκλικούς πύργους οχυρωμένου οικισμού των ελληνιστικών χρόνων, ίσως στρατιωτικής εγκατάστασης των Μακεδόνων (350 - 250 π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου