ΓΟΡΙΤΣΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΓΟΡΙΤΣΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

ΓΟΡΙΤΣΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Μαγνησία

( Ορμίνιον )

Στο πλάτωμα της κορυφής του λόφου της Γορίτσας (ύψος 200 μ.), στο ανατολικό άκρο του κόλπου του Βόλου, διατηρούνται πολύ καλά μεγάλα τμήματα του τείχους με ημικυκλικούς πύργους οχυρωμένου οικισμού των ελληνιστικών χρόνων, ίσως στρατιωτικής εγκατάστασης των Μακεδόνων (350 - 250 π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου