Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μουσεία | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

Μουσεία

  • ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μουσείο

    Το Μουσείο-Σκευοφυλάκιο, δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προβολή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Χάλκης μέσα από την Εκκλησιαστική Τέχνη. Στόχος του Μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης- Σκευοφυλακίου είναι η συγκέντρωση των Εκκλησιαστικών Αρχαιοτήτων που κινδυνεύουν, η συντήρηση, η ασφαλής διαφύλαξη και »

  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
    ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ Μουσείο

    Το μικρό Λαογραφικό Μουσείο της Χάλκης, βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο και στεγάζεται στην αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων. Στα εκθέματά του συγκαταλέγονται η παραδοσιακή χαλκήτικη ενδυμασία, ένα νυφικό κρεβάτι στρωμένο με παραδοσιακά υφαντά κεντητά σεντόνια, παλιά έπιπλα και σκεύη. Επίσης στο »