ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το μικρό Λαογραφικό Μουσείο της Χάλκης, βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο και στεγάζεται στην αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων.

Στα εκθέματά του συγκαταλέγονται η παραδοσιακή χαλκήτικη ενδυμασία, ένα νυφικό κρεβάτι στρωμένο με παραδοσιακά υφαντά κεντητά σεντόνια, παλιά έπιπλα και σκεύη.

Επίσης στο μουσείο εκτίθενται και λιγοστά αρχαία ευρήματα, όπως αμφορείς που προέρχονται από ναυάγιο και τμήμα ανάγλυφης στήλης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου