Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Μοναστήρια | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

Μοναστήρια

  • ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΑΡΚΑ
    ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΡΚΑ Μονή

    Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Αλάρκα (ή Αλάργα) ή Μακριά είναι το πιο σημαντικό προσκύνημα του νησιού της Χάλκης. Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου (29 Αυγούστου). Βρίσκεται στα δυτικά του νησιού, βορειοδυτικά του Εμπορειού και σε απόσταση 7 χλμ. »