ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη

Το Μουσείο-Σκευοφυλάκιο, δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προβολή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Χάλκης μέσα από την Εκκλησιαστική Τέχνη. Στόχος του Μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης- Σκευοφυλακίου είναι η συγκέντρωση των Εκκλησιαστικών Αρχαιοτήτων που κινδυνεύουν, η συντήρηση, η ασφαλής διαφύλαξη και ανάλογα η προβολή τους.

Σήμερα, στο Μουσείο εκτίθενται 71 αντικείμενα εισαγόμενης και εγχώριας Εκκλησιαστικής Τέχνης του 18ου, 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - Χάλκη - Φωτογραφίες