Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Χάλκη Αρχαιολογικοί Χώροι | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
    ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    Η Χάλκη αν και μελλοντικά ανήκε ως κτοίνα στην Ροδιακή Κάμιρο, τον 5ο αι. π. Χ. εμφανίζεται στην ιστορία για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη πόλη η οποία μετέχει στην Αθηναϊκή συμμαχία, πράγμα που επιβεβαιώνεται με τους φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας του 478/477 π. Χ. Στην εξιστόρηση »

  • ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ
    ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Αρχαιολογικός Χώρος

    Η αρχαία νεκρόπολη της Χάλκης εκτεινόταν στους πρόποδες του λόφου όπου ήταν ο μεσαιωνικός οικισμός του Χωριού έως την παραλία του Ποντάμου, έξω από το Νημποριό. Κατά τη διάνοιξη του δρόμου στη δεκαετία του '60 ήρθαν στο φως θαλαμοειδείς τάφοι λαξευμένοι στο βράχο, ορατοί ακόμα και σήμερα. Στην »