Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Σέριφος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece

Σέριφος

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΥΤΑΛΑ Ή ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΠΑ
    ΚΟΥΤΑΛΑ Ή ΚΥΚΛΩΠΑ Σπήλαιο

    Το σπήλαιο Κουταλά ή του Κύκλωπα, στα δυτικά του Κουταλά, το οποίο είχε καταπλακωθεί και ανακαλύφθηκε τυχαία όταν η είσοδός του συνδέθηκε με τις στοές από τις οποίες γινόταν η εξόρυξη μεταλλευμάτων. Το σπήλαιο έχει σταλακτίτες και σταλαγμίτες με παράξενα σχήματα, ενώ, όπως πρόεκυψε από αρχαιολογικά »