Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece

Κύθνος

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ
    ΚΑΤΑΦΥΚΙ Σπήλαιο

    Κοντά στο χωριό Δρυοπίδα βρίσκεται το σπήλαιο Καταφύκι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναξιοποίητα (δεν είναι ακόμα πλήρως προσβάσιμο για το κοινό αλλά εκτελούνται εργασίες) σπήλαια της Ελλάδας, με πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το »