Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece
Κύθνος Κάστρα | Κυκλάδες | Golden Greece

Κύθνος

Κάστρα

  • ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ
    ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ Κάστρο

    Η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού στη βορειοανατολική ακτή. Ιδρύθηκε περίπου τον 10ο αιώνα π.Χ. και εγκαταλείφθηκε τον 6ο - 7ο αιώνα μ.Χ. Σώζονται λείψανα από τείχη με πύργους, υδραγωγείο και δύο ναούς της ελληνικής περιόδου. Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου »

  • ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΘΝΟΥ
    ΩΡΙΑΣ Κάστρο

    Εδώ βρισκόταν η μεσαιωνική πρωτεύουσα του νησιού μέχρι το 16ο αι. Στο Κάστρο σώζονται ερείπια του τείχους και σπιτιών, ενώ από τις πολλές εκκλησίες του (λέγεται πως την περίοδο της ακμής του έφταναν τις 100) δεν σώζονται παρά οι εκκλησίες της Κεραλεούσας και της Αγίας Τριάδας - κι αυτές όχι σε καλή »