ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ | Κύθνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Κύθνος

ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος

Κοντά στο χωριό Δρυοπίδα βρίσκεται το σπήλαιο Καταφύκι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναξιοποίητα (δεν είναι ακόμα πλήρως προσβάσιμο για το κοινό αλλά εκτελούνται εργασίες) σπήλαια της Ελλάδας, με πολύ πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο.
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το σπήλαιο αποτέλεσε καταφύγιο των κατοίκων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΚΙ - Κύθνος - Φωτογραφίες