Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece
Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece
Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece
Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece
Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece
Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece
Φωκίδα Αρχαιολογικοί Χώροι | Στερεά Ελλάδα | Golden Greece

Φωκίδα

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
    ΔΕΛΦΟΙ Αρχαιολογικός Χώρος

    Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ Οι Δελφοί ήταν πόλη της αρχαίας Φωκίδας χτισμένη στην ΝΔ πλευρά του Παρνασσού, στη βάση δύο μεγάλων βράχων, των Φαιδριάδων. Από την αρχαιολογική έρευνα συνάγεται ότι κατοικήθηκαν για πρώτη φορά το 1400 π. Χ., κατά την μυκηναϊκή περίοδο. Μαρτυρίες για τον πρώτο »