ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Χάλκη | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Χάλκη

ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Η αρχαία νεκρόπολη της Χάλκης εκτεινόταν στους πρόποδες του λόφου όπου ήταν ο μεσαιωνικός οικισμός του Χωριού έως την παραλία του Ποντάμου, έξω από το Νημποριό. Κατά τη διάνοιξη του δρόμου στη δεκαετία του '60 ήρθαν στο φως θαλαμοειδείς τάφοι λαξευμένοι στο βράχο, ορατοί ακόμα και σήμερα.
Στην παραλία του Ποντάμου ερευνήθηκαν δεκαεννέα τάφοι από τους Ιταλούς το 1931, στους οποίους βρέθηκαν σημαντικά κτερίσματα, κυρίως ερυθρόμορφα αττικά αγγεία του 4ου αι. π. Χ.. Ανάμεσά τους αξίζει να αναφέρουμε ερυθρόμορφο επίνητρο (εξάρτημα για το γνέσιμο του μαλλιού), με απεικόνιση γυναικών σε καθημερινές ασχολίες, και ερυθρόμορφο ρυτό με ανάγλυφα προσωπεία Ηρακλή και Σιληνού, που σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο της Ρόδου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου