Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece

Αμοργός

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

    Μουσείο

    Ο Πύργος του Γαβρά, στη Χώρα της Αμοργού, παραχωρήθηκε το 1963 από την αμοργιανή Σόφη Γιαννακού στο Σύνδεσμό των Αμοργινών προκειμένου να στεγάσει την Αρχαιολογική Συλλογή του νησιού. Σήμερα στον Πύργο του Γαβρά στεγάζεται, η σημαντική Αρχαιολογική Συλλογή της Αμοργού, η οποία μέχρι το 1971 περιελάμβανε ελάχιστα μόνο αντικείμενα που ήταν αποθηκευμένα σε διάφορους δημόσιους χώρους του νησιού. Από »