Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece

Αμοργός

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Μουσείο

    Ο Πύργος του Γαβρά, στη Χώρα της Αμοργού, παραχωρήθηκε το 1963 από την αμοργιανή Σόφη Γιαννακού στο Σύνδεσμό των Αμοργινών προκειμένου να στεγάσει την Αρχαιολογική Συλλογή του νησιού. Σήμερα στον Πύργο του Γαβρά στεγάζεται, η σημαντική Αρχαιολογική Συλλογή της Αμοργού, η οποία μέχρι το 1971 »