ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Αμοργός | Κυκλάδες | Golden Greece

Αμοργός

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός

Ο Πύργος του Γαβρά, στη Χώρα της Αμοργού, παραχωρήθηκε το 1963 από την αμοργιανή Σόφη Γιαννακού στο Σύνδεσμό των Αμοργινών προκειμένου να στεγάσει την Αρχαιολογική Συλλογή του νησιού. Σήμερα στον Πύργο του Γαβρά στεγάζεται, η σημαντική Αρχαιολογική Συλλογή της Αμοργού, η οποία μέχρι το 1971 περιελάμβανε ελάχιστα μόνο αντικείμενα που ήταν αποθηκευμένα σε διάφορους δημόσιους χώρους του νησιού. Από το 1972 όμως η συστηματική αρχαιολογική εξερεύνηση του νησιού και οι δωρεές των κατοίκων πλούτισαν σημαντικά τη Συλλογή με ανασκαφικά και τυχαία ευρήματα, τα σημαντικότερα από τα οποία εκτίθενται σήμερα στις αίθουσες του πύργου, ενώ τα υπόλοιπα φυλάσσονται σε αποθήκες.
Στην αίθουσα υποδοχής του ίδιου ορόφου, εκτίθενται κυρίως γλυπτά που προέρχονται από τις τρεις αρχαίες πόλεις της Αμοργού, Αιγιάλη, Αρκεσίνη και Μινώα (6ος αι. π.Χ. - 2ος μ.Χ. αι.). Στις δύο προθήκες της αίθουσας παρουσιάζονται αντικείμενα μικροτεχνίας από διάφορα υλικά (χαλκό, ελεφαντοστό, χρυσό κ.α.) που βρέθηκαν κυρίως στην ανασκαφή της Μινώας (8ος π.Χ. - 3ος μ.Χ. αι.). Στην «Αυλή» του ανωγείου, όπως και στον αύλειο χώρο του κατωγείου, μπορεί κανείς να θαυμάσει λίθινες εγχάρακτες, ενεπίγραφες πλάκες και διάφορα άλλα αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά χρονολογούμενα από τους αρχαϊκούς μέχρι τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους. Στις δύο μικρές αίθουσες του κατωγείου η έκθεση ολοκληρώθηκε πρόσφατα, το 1998. Στην μεν πρώτη εκτίθεται η σημαντική προϊστορική συλλογή του νησιού, ενώ στη δεύτερη στεγάζεται η αρχαιολογική Συλλογή του αμοργιανού αρχαιογνώστη Εμμανουήλ Ιωαννίδη (1823-1906) που περιλαμβάνει διάφορα ευρήματα (γλυπτά, αγάλματα και ανάγλυφα, κεραμική κ.α.) που χρονολογούνται από την 3η π.Χ. χιλιετία έως τον 3ο μ.Χ. αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ - Αμοργός - Φωτογραφίες