Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σαμοθράκη Μουσεία | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Σαμοθράκη

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Μουσείο

    Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης βρίσκεται στην Παλαιόπολη της Σαμοθράκης και στεγάζει τοπικά ευρήματα, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από τις ανασκαφές των Αμερικάνων, καθώς και από παραδόσεις που έγιναν από κατοίκους του νησιού. Από το 1938, το Ίδρυμα Αρχαιολογικών Ερευνών του »

  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
    ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ Μουσείο

    Το Λαογραφικό Μουσείο της Σαμοθράκης βρίσκεται στη Χώρα, στεγάζεται σε διόροφο κτίριο και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Η ίδρυση και ο εμπλουτισμός του Λαογραφικού Μουσείου έγιναν με πρωτοβουλία του Δήμου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθράκης, Στο ισόγειο του μουσείου θα δείτε τα σύνεργα του »