Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece
Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece
Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece
Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece
Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece
Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece
Ανάφη Μοναστήρια | Κυκλάδες | Golden Greece

Ανάφη

Μοναστήρια

  • Ι.Μ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
    ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Μονή

    Στους πρόποδες του μεγαλόπρεπου βράχου Κάλαμος, στο ανατολικό άκρο, στο τέρμα του κεντρικού δρόμου, βρίσκεται το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, κτισμένο στον περίβολο του Αρχαίου Ναού του Απόλλωνα Αιγλήτου. Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής (ή Μονή της Κάτω Καλαμιώτισσας) περιβάλλεται από υψηλό τείχος »