Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ιστορική συνέχεια και το ρόλο που έπαιξε εδώ και οχτώ δεκαετίες, αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον εθνικό εκθεσιακό πυλώνα της χώρας. Η πολιτική που χαράζει έχει μοναδικό γνώμονα τη στήριξη και προβολή της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας και κατ΄ επέκταση την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Χαρτογραφικό portal Δήμου Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.)
Οδηγός Πόλης του Δήμου ΘεσσαλονίκηςΧαρτογραφικό portal Δήμου Θεσσαλονίκης
Οδηγός ΣυνεδρίωνΟδηγός Συνεδρίων
H Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ICCA, βρίσκεται στην 19η θέση της παγκόσμιας συνεδριακής αγοράς, έχοντας φιλοξενήσει το 2006, 111 συνέδρια προδιαγραφών ICCA. Το εξαίρετο κλίμα, οι απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, το σπάνιο πολιτιστικό απόθεμα, η φημισμένη φιλοξενία και η πλούσια νυκτερινή και πολιτιστική διασκέδαση, καθιστούν την Ελλάδα ως έναν ιδανικό προορισμό για τη διοργάνωση συνεδρίων.
Helexpo
Η αναπτυξιακή στρατηγική της HELEXPO στοχεύει στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας σε ένα Διεθνές Περιφερειακό Εκθεσιακό Κέντρο, επίκεντρο μιας Ευρύτερης Περιοχής που περιλαμβάνει χώρες οι οποίες δεν γειτνιάζουν μόνο γεωγραφικά, αλλά έχουν και ισχυρούς πολιτιστικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι αναδυόμενες οικονομίες, αναδυόμενες αγορές, κατάλληλες για την ιχνηλασία και την αξιοποίηση ευκαιριών για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές υψηλών αποδόσεων.Helexpo