Πανοραμική Περιήγηση 360 "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΨΗΛΑ"
Πηγή:www.360cities.net - Vasilis Triantafyllou
Πανοραμική Περιήγηση 360 "ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ"
Πηγή:www.360cities.net - Dimitar Torbov