ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
  • ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ (1450μ. ΓΙΑ 60 ΑΤΟΜΑ) 2310 278 288
  • ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ (ΓΙΑ 120 ΑΤΟΜΑ) 23310 26970
  • ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 23320 28567