Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Γραφικά Μέρη | Σποράδες | Golden Greece

Σκιάθος

Γραφικά Μέρη

  • ΧΩΡΑ
    ΧΩΡΑ Γραφικά Μέρη

    Είναι ο μοναδικός οικισμός του νησιού. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού σε έναν απάνεμο κόλπο που χωρίζει σε δύο μέρη το νησί Μπούρτζι. Ένας σχετικά νέος οικισμός, χτισμένος το 1829-1830 στη θέση της αρχαίας πόλης, πάνω σε δύο λόφους που κείτονται στην άκρη της θάλασσας. Ο αρχαίος »