Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκιάθος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece

Σκιάθος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΣΚΙΑΘΟΣ
    ΠΑΛΑΙΟΣΚΙΑΘΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    (Σκιάθος / Σκίαθος) Το νησί διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τον 8 ο αι. π.Χ. ως ενδιάμεσος σταθμός για τον αποικισμό του βόρειου ελλαδικού χώρου από τους Χαλκιδείς. Τότε ιδρύθηκε και ο οικισμός Παλαιοσκίαθος, ο οποίος μαρτυρείται στις γραπτές πηγές έως τον 5 ο και 4 ο αι. π.Χ. Στη θέση της σημερινής »