Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece
Αμοργός Γραφικά Μέρη | Κυκλάδες | Golden Greece

Αμοργός

Γραφικά Μέρη

  • ΧΩΡΑ
    ΧΩΡΑ Γραφικά Μέρη

    Η Χώρα, με 330 κατοίκους, είναι η πρωτεύουσα της Αμοργού, κτισμένη στο κέντρο του νησιού στη ΝΑ πλευρά του όρους Προφήτης Ηλίας ανάμεσα σε μικρούς λόφους, αθέατη από τη θάλασσα για το φόβο των πειρατών, που τα αρχαία χρόνια ήταν η μάστιγα για τα νησιά. Η όμορφη Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, οι πολλές »