Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece
Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece
Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece
Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece
Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece
Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece
Αρκαδία Σπήλαια | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ
    ΚΑΨΙΑ Σπήλαιο

    Το σπήλαιο Κάψια κατατάσσεται στα 10 πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας. Πρόσφατα αξιοποιήθηκε και είναι πλέον επισκέψιμο. Βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου βόρεια του χωριού Κάψια και ανήκει στο περίπλοκο σύστημα καταβοθρών του οροπεδίου της Μαντινείας. To σπήλαιο είναι γνωστό με το όνομα »