Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece
Τήνος Σπήλαια | Κυκλάδες | Golden Greece

Τήνος

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΑ
    ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΝΟΥ Σπήλαιο

    Σπήλαιο των Βουρλισμένων Το συναντούμε στην ομώνυμη τοποθεσία, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Έχει πλάτος 4 μέτρα και βάθος 5 μέτρα. Το έδαφός του είναι βραχώδες και αποτελεί καταφύγιο για τα αγριοπερίστερα Σπήλαιο Βρυοκάστρου Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου του Βρυοκάστρου. Έχει »