Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Σάμος Σπήλαια | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Σάμος

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
    ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Σπήλαιο

    Η παράδοση λέει, πως το σπήλαιο αυτό χρησιμοποιούσε ο φιλόσοφος Πυθαγόρας όποτε ήθελε να μείνει μόνος για να συλλογιστεί πάνω σε θέματα που τον απασχολούσαν. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, ο ίδιος κρύφτηκε σ'αυτή τη σπηλιά, την εποχή που τον καταδίωκε ο τύραννος Πολυκράτης. Το Σπήλαιο του Πυθαγόρα, »

  • Σπήλαια
    Σπήλαια Σπήλαιο

    ΚΑΚΟΠΕΡΑΤΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΣΚΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΗΛΙΑΝΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ »