ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ | Σάμος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Σάμος

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Σάμος

Η παράδοση λέει, πως το σπήλαιο αυτό χρησιμοποιούσε ο φιλόσοφος Πυθαγόρας όποτε ήθελε να μείνει μόνος για να συλλογιστεί πάνω σε θέματα που τον απασχολούσαν. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, ο ίδιος κρύφτηκε σ'αυτή τη σπηλιά, την εποχή που τον καταδίωκε ο τύραννος Πολυκράτης. Το Σπήλαιο του Πυθαγόρα, βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κέρκη και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη της Σάμου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Σάμος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Σάμος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Σάμος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Σάμος - Φωτογραφίες ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Σάμος - Φωτογραφίες