Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
Θάσος Κάστρα | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Θάσος

Κάστρα

  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ) ΘΑΣΟΥ
    ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ Κάστρο

    Το μεσαιωνικό Κάστρο της Θάσου βρίσκεται βορειοανατολικά του Λιμένα που είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Το ομώνυμο χωριό έχει κτιστεί σε υψόμετρο 450 μέτρα και όπως πολλά άλλα ορεινά χωριά, δεν φαίνεται από την ακτή. Αυτό βοήθησε στην προστασία του χωριού και των κατοίκων του από τις λεηλασίες των »