Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece

Σκόπελος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΣΚΟΠΕΛΟΣ

    ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ

    Αρχαιολογικός Χώρος

    (Πεπάρηθος) Λιγοστά ευρήματα, όπως το χρυσό ξίφος που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μαρτυρούν την ακμή του νησιού κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο (1600 - 1500 π.Χ.). Στους κλασικούς χρόνους το νησί είχε στενές σχέσεις με την Αθήνα, ενώ αργότερα συνέδεσε την τύχη της με τους Μακεδόνες. Τρεις ήσαν οι αρχαίες πόλεις: η Πεπάρηθος (Σκόπελος) με λείψανα στο μεσαιωνικό Κάστρο και στο »