Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece
Σκόπελος Αρχαιολογικοί Χώροι | Σποράδες | Golden Greece

Σκόπελος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΣΚΟΠΕΛΟΣ
    ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΠΕΠΑΡΗΘΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    (Πεπάρηθος) Λιγοστά ευρήματα, όπως το χρυσό ξίφος που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μαρτυρούν την ακμή του νησιού κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο (1600 - 1500 π.Χ.). Στους κλασικούς χρόνους το νησί είχε στενές σχέσεις με την Αθήνα, ενώ αργότερα συνέδεσε την τύχη της με τους Μακεδόνες. »