Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Μύκονος Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece

Μύκονος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
    ΜΥΚΟΝΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    Μύκονος Στη θέση Φτελιά ανασκάπτεται οικισμός της νεότερης νεολιθικής εποχής (5η χιλιετία π.Χ.). Στη Μύκονο (Χώρα) ανασκάφηκε μυκηναϊκός θολωτός τάφος, ένας από τους ελάχιστους γνωστούς στις Κυκλάδες, με σημαντικά ευρήματα (14ος - 13ος αι. π.Χ.). Ίωνες ίδρυσαν τον 11ο αι. π.Χ. την αρχαία πόλη της »