ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Μύκονος | Κυκλάδες | Golden Greece

Μύκονος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Μύκονος

Στη θέση Φτελιά ανασκάπτεται οικισμός της νεότερης νεολιθικής εποχής (5η χιλιετία π.Χ.). Στη Μύκονο (Χώρα) ανασκάφηκε μυκηναϊκός θολωτός τάφος, ένας από τους ελάχιστους γνωστούς στις Κυκλάδες, με σημαντικά ευρήματα (14ος - 13ος αι. π.Χ.).
Ίωνες ίδρυσαν τον 11ο αι. π.Χ. την αρχαία πόλη της Μυκόνου στη θέση της σημερινής πόλεως της Μυκόνου (Χώρα). Στα νοτιοανατολικά, στο Ληνό, οικοδομικό συγκρότημα με πύργο. Άλλοι ελληνιστικοί πύργοι είναι ο γνωστός ως Πόρτες από τη σωζόμενη θύρα του πύργου και ο πύργος στου Σκλαβούνη το Βουνί. Μία δεύτερη αρχαία πόλη εντοπίζεται στο λόφο Παλαιόκαστρο, κοντά στο χωριό Άνω Μερά (τμήματα του αρχαίου τείχους κάτω από το μεσαιωνικό, θεμέλια κτιρίων, ταφικές πυρές και κεραμική γεωμετρικών, αρχαϊκών και ελληνιστικών χρόνων). Στο ακρωτήριο Διβούνια εντοπίζονται οικιστικά λείψανα προϊστορικών χρόνων έως και της ρωμαϊκής περιόδου. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο αγγεία από το «βόθρο καθάρσεως» της Ρήνειας, από νησιωτικά, αττικά και μικρασιατικά εργαστήρια, επιτύμβιες ανάγλυφες στήλες ελληνιστικών χρόνων, και ανάγλυφος ταφικός πιθαμφορέας του 7ου αι. π.Χ. με σκηνές από την άλωση της Τροίας, από τη θέση Τρία Πηγάδια μέσα στη πόλη της Μυκόνου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου