Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece
Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece
Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece
Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece
Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece
Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece
Ιωάννινα Αρχαιολογικοί Χώροι | Ήπειρος | Golden Greece

Ιωάννινα

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
    ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ Αρχαιολογικός Χώρος

    Ανάμεσα στη Βίτσα Ζαγορίου και το Μονοδένδρι, έχει εντοπισθεί και ερευνηθεί ανασκαφικά αρχαίο Μολοσσικό χωριό (οικισμός), που χρονολογείται μεταξύ του 9ου και 4ου π. Χ. αιώνα. Επρόκειτο για ένα μικρό οικισμό κτηνοτρόφων. Στο βόρειο νεκροταφείο του οικισμού βρέθηκαν 26 τάφοι διάφορων περιόδων μεταξύ »

  • ΝΑΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΔΙΟΣ
    ΝΑΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΔΙΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    Ο αρχαίος ναός, που βρίσκεται στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, στους πρόποδες του λόφου Γαρδίκι, έχει ταυτιστεί με το ναό του Αρειου Δία της αρχαίας Πασσαρώνας, πρωτεύουσας των Μολοσσών, η τειχισμένη ακρόπολη της οποίας σώζεται στην κορυφή του λόφου. Ο ναός οικοδομήθηκε γύρω στα τέλη του 4ου αι. π. Χ. Το 167 »