Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Κορινθία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Κορινθία

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μουσείο

    (τηλ. 27410 31207, 27410 31480) Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου, κτίστηκε το 1931. Στις συλλογές του, υπάρχουν εκθέματα από τα προϊστορικά χρόνια, ευρήματα της Γεωμετρικής και Ελληνιστικής περιόδου, Ρωμαϊκές και Βυζαντινές συλλογές, αντικείμενα από τις ανασκαφές στο Ασκληπιείο, όπως επίσης και »

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΕΜΕΑΣ Μουσείο

    (τηλ. 27460 22739) Το Μουσείο ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ανασκαφικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Berkeley, χάρη στη γενναιοδωρία του κ. Rudolph A. Peterson. Δωρήθηκε στο Ελληνικό Κράτος και εγκαινιάσθηκε το 1984. Στις συλλογές περιλαμβάνονται: - Συλλογή απόψεων της Νεμέας από »