Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece
Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece
Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece
Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece
Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece
Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece
Έβρος Μοναστήρια | Θράκη | Golden Greece

Έβρος

Μοναστήρια

  • ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ ΦΕΡΕΣ
    ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ Μονή

    Το 1152 ο Σεβαστοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός εγαινιάζει εδώ το Μοναστήρι της Βήρας και το Καθολικό του το αφιερώνει στην Παναγία την Κοσμοσώτειρα. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού είναι σταυροειδής με τρούλο, παραλλαγή του δικιονίου. Η κομψότητα και η μεγαλοπρέπειά του αντανακλά την αίγλη του »

  • ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ
    ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ Μονή

    Η Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς είναι κτισμένη σε απόσταση ενός χιλιομέτρου δυτικά του χωριού Κορνοφωλιά Σουφλίου, πάνω στο λόφο "Κουρί" και τιμάται στη μνήμη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.Το κύριο πανηγύρι της Μόνης γίνεται στα Εννιάμερα της Παναγίας (Απόδοση της Κοιμήσεως, 23 Αυγούστου). Πότε ακριβώς »