Πάτμος

Πάτμος

Μοναστήρια

  • Μοναστήρια
    Μοναστήρια Μονή

    ΚΑΣΤΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ »