Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece

Κοζάνη

Γραφικά Μέρη

  • ΣΙΑΤΙΣΤΑ

    ΣΙΑΤΙΣΤΑ

    Γραφικά Μέρη

    Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο από 942 μέτρων, στο βουνό Βέλια. Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου »